header

2e jaar

Opleiding Alandi

“Werken vanuit hoge afstemming”

2015

 

  • Hoe bereik je die hoge afstemming?
  • Hoe werk je vanuit die afstemming?
  • How behoud je die afstemming?
  • Hoe herken je of je afgestemd bent of niet?

In het vervolg van de opleiding (het tweede jaar) gaat het erom een homo universalis te worden.( Universele mens)
In dit jaar ga je oefenen met de grote verbanden zien tussen alles.
Aan de hand van verschillende praktische impulsen ga je leren hoe je de hogere energieën kan laten indalen in de
stof en zo iets op de wereld neerzetten wat geladen is met deze energie.
Een wereld van mogelijkheden ligt voor je open !

In het eerste jaar hebben we geleerd hoe je de hogere energie in je leven en je werk werkzaam kan laten zijn. In dit tweede jaar gaan we oefenen met het contact maken met die hoge energieën tijdens verschillende situaties en hoe we dan contact kunnen blijven houden.
Het is de bedoeling dat het werken vanuit de afstemming
een tweede natuur gaat worden.

1) Blok 1: 13 t/m 17 maart 2015

Afstemmen
We gaan het oude gezegde: “Bezint eer ge begint” nieuw leven inblazen. We gaan voor alles wat we doen eerst afstemmen . En dan pas vanuit de afstemming in de actie. Het spreekwoord wordt tegenwoordig begrepen als “Denk na voor je iets doet”. Maar bezinnen is juist het naar binnen
gaan, je zintuigen even uit de buitenwereld terugtrekken en je afstemmen op de hoge energieën.

2) Blok 2: 19 t/m 23 juni 2015

Meestromen en Belangeloosheid

– Meestromen
Als je afgestemd bent stroom dan mee met wat er is en met je innerlijke impulsen. Meestromen vraagt om een loslaten van het oude. Besef dat elk moment nieuw is, dat elke situatie anders is. En elk moment en elke situatie vraagt ook om z´n eigen unieke aanpak.

-Belangeloosheid
In het herscheppen van de wereld, in het herscheppen van je omgeving, heb je het beste voor met de wereld en met jezelf. Handel nooit vanuit je kleine (of grote) eigenbelangen. Vraag van binnen altijd dat mag gebeuren wat voor iedereen goed is. Het wordt op die manier een terugbrengen van alles naar de oorspronkelijke bedoeling, de oorspronkelijke blauwprint.
Want als je afgestemd bent komt alles wat je doet overeen met de oorspronkelijke bedoeling.

3) Blok 3: 18 t/m 22 september

Gebruik wat je ter beschikking hebt.

Maak gebruik van de vaardigheden die je geleerd hebt. alles kan een drager zijn voor een energieoverdracht. Als je in de afstemming bent zul je zien dat wat je nodig hebt in je omgeving aanwezig is. Als je niet in de afstemming bent zijn er zoveel hulpmiddelen die je kunnen helpen om toch in de afstemming te komen. Het is dus belangrijk om te herkennen of je afgestemd bent.
Zorg op momenten dat je afgestemd bent voor hulpmiddelen om je af te stemmen. Zodat ze je ter beschikking staan op het moment dat je ze nodig hebt.

4) Blok4: 11 t/m 15 december

Vertrouwen

Een heel bijzonder onderwerp, wat vaak niet goed begrepen of gebruikt word. Het op de juiste manier omgaan met vertrouwen. Vertrouw dat als je afgestemd bent, je de juiste handelingen zult doen, de juiste woorden zult zeggen. Maar vertrouwen komt niet in plaats van afstemmen.
Gebruik vertrouwen niet om de verantwoordelijkheid van je eigen leven van je af te schuiven

Voor mensen die het éérste jaar van de opleiding hebben gedaan en voor mensen die het éérste en het tweede jaar hebben gedaan.