Tag: opleiding

Opleiding Spiritueel Leiderschap

Opleiding    Spiritueel leiderschap

Een opleiding waarin je wordt getraind om authentiek  en helder leiding te geven.

Of je nu voor de klas staat, leiding geeft aan een groot bedrijf of een eigen spiritueel centrum of praktijk op gaat zetten. Het gaat er in het leiding geven niet om, je anders voor te doen dan je bent, je hoeft geen rol te spelen. Het gaat er juist om, helemaal te zijn wie je werkelijk bent, met alle kwaliteiten die je hebt én met alle beperkingen die je hebt.  Als je zelf van een leraar iets wilt leren, dan vind je het ook fijn als deze leraar helemaal zichzelf is

 

Een tweejarige opleiding  van vijf weekenden per jaar.

Waarin je leert te gaan staan voor wie je bent.

Waarin spiritualiteit én leiderschap bijdragen aan jouw eigen innerlijke ontwikkeling.

Deze opleiding begint op 15 september 2017

 

Met in het eerste jaar de volgende vakken:

 1. -Het echt leren zien van mensen. Hoe reageren mensen op een oefening die je geeft? Hoe werken jouw woorden door bij de ander? Waar hebben mensen behoefte aan en wat heeft men nodig?
 1. -Helder aanwezig zijn in elk moment. Niet alleen helder zijn tijdens “De les” maar ook daarbuiten. Zie je wat het moment van je vraagt?
 1. -Zuivere afstemming op jouw bron. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Waar vind jij jouw bron van afstemming? En hoe kom je bij die afstemming op momenten dat het niet zo vanzelfsprekend is?
 1. -Geschiedenis: het leven van grote leiders. We kunnen zoveel lessen leren als we ons verdiepen in de leiders uit deze wereld. Wat kwamen ze tegen? Wat dreef hun? Hoe gingen ze om met succes en mislukking?
 1. -Ethiek: Omgaan met kansen en valkuilen in het leiderschap. Het leiderschap geeft veel kansen en mogelijkheden. Maar er zijn ook situaties waarin je sterk moet staan om niet meegesleept te worden. In het vorige vak leren we hoe de grote leiders met succes en mislukking omgingen, maar hoe ga jij ermee om? En hoe kun je de verschillende kansen en valkuilen herkennen?
 1. -Spraak: Helder verstaanbaar spreken. Het onduidelijk of onverstaanbaar spreken komt vaak voort uit een gevoel dat, je het idee hebt dat, niemand geïnteresseerd is in wat jij te zeggen hebt. Maar als jij echt gaat staan voor wat je zegt, dan kun je daar iedereen om je heen een groot plezier mee doen,  Jezelf ook!
 1. -Spraak: Inhoudsvol spreken. Spreken is geen opvulling van de stilte. Komt wat je te vertellen hebt over bij je luisteraars? Laat je woorden meer waard worden door ze meer inhoud mee te geven.
 1. -Opbouwen van je persoonlijke bagage aan verhalen, gedichten, oefeningen en Meestal wil je op je reis niet teveel bagage meenemen. Maar deze bagage kan jou   juist helpen om vrij te zijn.
 1. -spirituele EHBO : Wat doe je als iemand in jouw omgeving het contact met de aarde verliest ? wat doe je als er bij iemand teveel oude herinneringen boven komen ? Hoe herken je wat er aan de hand is en wat kun je doen om te helpen?

monnik ll

Vertel het mij en ik zal het vergeten,

laat het mij zien en ik zal het mij herinneren,

betrek mij erin en ik zal het begrijpen.

~ Chinees spreekwoord

 

 

 

 

 

Eerste weekend:  15 t/m 17 september 2017

Helder aanwezig zijn in elk moment           – Klaas Jan van Velzen

Zuivere afstemming op jouw bron               -Jacqueline Wolvetang

 

Tweede weekend: 17 t/m 19 november 2017

Het écht leren zien van mensen                   -Jacqueline van de Ven

Spirituele EHBO                                          -Rineke Schoonenboom-Michelbrink

 

Derde weekend : 16-t/m 18 februari 2018

Geschiedenis: Het leven van grote leiders    -Gijs Vorstermans

Ethiek : Het omgaan met kansen en valkuilen         -René Diepeveen

 

Vierde weekend: 13 t/m 15 april 2018

Helder en verstaanbaar spreken                           -Ans Bressers

Inhoudsvol spreken                                    -Klaas-Jan van Velzen

 

Vijfde weekend: 15 t/m 17 Juni 2018

Opbouwen van persoonlijke bagage            -Judith van den Berge

Geschiedenis: Het leven van grote leiders    -Gijs Vorstermans

 

Leef alsof je morgen dood gaat,

 en leer alsof je het eeuwige leven hebt

 – Mahatma Gandhi

 

Een nieuwe stijl van leidinggeven die nu hard nodig is in deze veranderende wereld.

Oude leiderschapssystemen voldoen niet meer en de nieuwe dienen zich aan.

Leidinggeven vanuit Inspiratie en afstemming en niet vanuit macht en kracht.

We leren een manier van leidinggeven waarin Stilte net zo belangrijk is als woorden, en waar woorden niet nodeloos rondgestrooid worden alsof ze geen kracht hebben.

Een spirituele leider is authentiek, waarachtig en oprecht. Je hoeft geen schijn op te houden en je hoeft niet alles te weten.

Leidinggeven en het scheppen van een veilige omgeving vraagt om een dienstbare houding en niet een superieure houding. Een dienstbare houding waarin je jezelf niet wegcijfert maar waarin je juist helemaal aanwezig bent.

 

Als je je met niemand vergelijkt,

word je wie je bent

 – Krishnamurti

 

Plaats: Alandi Retreat Site, Steyl

Kosten: €1250,- per jaar

 

Alandi Retreat Site

Kloosterstraat 8a,

5935 CB Steyl

077 3268 219 (9.00-10.00u. en 18.30-19.30 u.)

alandi@alandi.org       www.alandi.org

Alandi Mystieke Leergang 2016

HET VOLMAAKT KRISTAL

kristal

Spiritualiteit

Je hebt reeds rijke ervaringen opgedaan op het gebied van de spiritualiteit. Je weet dat er meer is en je herkent de momenten in je bestaan waarin het contact met het hogere binnen je bereik kwam. Het kan zijn dat je hard aan jezelf hebt gewerkt, maar het kan je ook zijn overkomen op onbewaakte ogenblikken. Het kan een heftige doorbraak zijn geweest of een geleidelijk doordringend besef.

De overgang van spiritualiteit naar mystiek betekent een andere grondhouding. In de spiritualiteit ben je op weg en ben je erop gericht het licht te bereiken dat in het verschiet ligt. In de mystiek ga je ervan uit dat er helemaal geen weg is, maar dat jijzelf, jouw leven, jouw bestaan die weg is. Dat het doel niet voor je ligt, maar reeds lang in jou aanwezig is.

Uitgaan van de eenheid, die nooit verbroken werd, wordt dan je oriëntatie.

 

Niet bijleren,
maar afleren en genieten.
Je ontdoen van de sluiers die het wezenlijke in jezelf verdoezelen.
Het is een gang door de gebieden van de ziel waarin je leven in zijn diepste zin wordt ervaren.
Wanneer je hart hierbij wordt aangeraakt,
kunnen alle uiterlijke beperkingen,
die je veelal aan jezelf oplegt,
komen te vervallen.

 

4 blokken van 4 dagen in 2016

Mijn hart verlangt intens,
naar de dierbare Vriend.
Mijn hart is een juweel
welke niet gezet is
in een band van zilver.

Wanneer de naamloze aan mij verschijnt,
ontvouwen zich de vleugels
van tienduizend facetten
van mijn wezen.

Als ik het goddelijk domein betreed
begint mijn lamp te stralen
met een liefelijk licht,
al lopend
door de straten van de wereld.

HafizHet éérste blok word begeleid door : Richard Hoofs en Jaan en Micha
kleine kristallen

5 t/m 9 februari 2016

6 t/m 10 mei

9 t/m 13 september

9 t/m 13 december
De Mystieke leergang 2016  bestaat uit 4 blokken van vier dagen.

Opgave en informatie: Alandi Retreat Site.

Alandi Opleiding

header

2e jaar

Opleiding Alandi

“Werken vanuit hoge afstemming”

2015

  Hoe bereik je die hoge afstemming?
  Hoe werk je vanuit die afstemming?
  How behoud je die afstemming?
  Hoe herken je of je afgestemd bent of niet?

In het vervolg van de opleiding (het tweede jaar) gaat het erom een homo universalis te worden.( Universele mens)
In dit jaar ga je oefenen met de grote verbanden zien tussen alles.
Aan de hand van verschillende praktische impulsen ga je leren hoe je de hogere energieën kan laten indalen in de
stof en zo iets op de wereld neerzetten wat geladen is met deze energie.
Een wereld van mogelijkheden ligt voor je open !

In het eerste jaar hebben we geleerd hoe je de hogere energie in je leven en je werk werkzaam kan laten zijn. In dit tweede jaar gaan we oefenen met het contact maken met die hoge energieën tijdens verschillende situaties en hoe we dan contact kunnen blijven houden.
Het is de bedoeling dat het werken vanuit de afstemming
een tweede natuur gaat worden.

1) Blok 1: 13 t/m 17 maart 2015

Afstemmen

We gaan het oude gezegde: “Bezint eer ge begint” nieuw leven inblazen. We gaan voor alles wat we doen eerst afstemmen . En dan pas vanuit de afstemming in de actie. Het spreekwoord wordt tegenwoordig begrepen als “Denk na voor je iets doet”. Maar bezinnen is juist het naar binnen
gaan, je zintuigen even uit de buitenwereld terugtrekken en je afstemmen op de hoge energieën.

2) Blok 2: 19 t/m 23 juni 2015

Meestromen en Belangeloosheid

– Meestromen
Als je afgestemd bent stroom dan mee met wat er is en met je innerlijke impulsen. Meestromen vraagt om een loslaten van het oude. Besef dat elk moment nieuw is, dat elke situatie anders is. En elk moment en elke situatie vraagt ook om z´n eigen unieke aanpak.

-Belangeloosheid
In het herscheppen van de wereld, in het herscheppen van je omgeving, heb je het beste voor met de wereld en met jezelf. Handel nooit vanuit je kleine (of grote) eigenbelangen. Vraag van binnen altijd dat mag gebeuren wat voor iedereen goed is. Het wordt op die manier een terugbrengen van alles naar de oorspronkelijke bedoeling, de oorspronkelijke blauwprint.
Want als je afgestemd bent komt alles wat je doet overeen met de oorspronkelijke bedoeling.

3) Blok 3: 18 t/m 22 september

Gebruik wat je ter beschikking hebt.

Maak gebruik van de vaardigheden die je geleerd hebt. alles kan een drager zijn voor een energieoverdracht. Als je in de afstemming bent zul je zien dat wat je nodig hebt in je omgeving aanwezig is. Als je niet in de afstemming bent zijn er zoveel hulpmiddelen die je kunnen helpen om toch in de afstemming te komen. Het is dus belangrijk om te herkennen of je afgestemd bent.
Zorg op momenten dat je afgestemd bent voor hulpmiddelen om je af te stemmen. Zodat ze je ter beschikking staan op het moment dat je ze nodig hebt.

4) Blok4: 11 t/m 15 december

Vertrouwen

Een heel bijzonder onderwerp, wat vaak niet goed begrepen of gebruikt word. Het op de juiste manier omgaan met vertrouwen. Vertrouw dat als je afgestemd bent, je de juiste handelingen zult doen, de juiste woorden zult zeggen. Maar vertrouwen komt niet in plaats van afstemmen.
Gebruik vertrouwen niet om de verantwoordelijkheid van je eigen leven van je af te schuiven

Voor mensen die het éérste jaar van de opleiding hebben gedaan en voor mensen die het éérste en het tweede jaar hebben gedaan.

Alandi Mystieke Leergang 2015-3

volmaakt kristal

HET VOLMAAKT KRISTAL

kristal

 

Spiritualiteit

Je hebt reeds rijke ervaringen opgedaan op het gebied van de spiritualiteit. Je weet dat er meer is en je herkent de momenten in je bestaan waarin het contact met het hogere binnen je bereik kwam. Het kan zijn dat je hard aan jezelf hebt gewerkt, maar het kan je ook zijn overkomen op onbewaakte ogenblikken. Het kan een heftige doorbraak zijn geweest of een geleidelijk doordringend besef.

 

De overgang van spiritualiteit naar mystiek betekent een andere grondhouding. In de spiritualiteit ben je op weg en ben je erop gericht het licht te bereiken dat in het verschiet ligt. In de mystiek ga je ervan uit dat er helemaal geen weg is, maar dat jijzelf, jouw leven, jouw bestaan die weg is. Dat het doel niet voor je ligt, maar reeds lang in jou aanwezig is.

Uitgaan van de eenheid, die nooit verbroken werd, wordt dan je oriëntatie.

 

Niet bijleren, maar afleren en genieten.
Je ontdoen van de sluiers die het wezenlijke in jezelf verdoezelen.
Het is een gang door de gebieden van de ziel waarin je leven in zijn diepste zin wordt ervaren.
Wanneer je hart hierbij wordt aangeraakt,
kunnen alle uiterlijke beperkingen,
die je veelal aan jezelf oplegt,
komen te vervallen.

4 blokken van 4 dagen in 2015

Mijn hart verlangt intens,
naar de dierbare Vriend.
Mijn hart is een juweel
welke niet gezet is
in een band van zilver.

Wanneer de naamloze aan mij verschijnt,
ontvouwen zich de vleugels
van tienduizend facetten
van mijn wezen.

Als ik het goddelijk domein betreed
begint mijn lamp te stralen
met een liefelijk licht,
al lopend
door de straten van de wereld.

Hafiz

Een kristal heeft vele facetten, zo hebben wij ook vele eigenschappen in ons verenigd. Deze eigenschappen kunnen we duidelijker maken door gebruik te maken van archetypische persoonlijkheden. Dat zijn karaktereigenschappen die iedereen bezit. Sommige overduidelijk en andere latent.

Als je je verdiept in één van de facetten van het kristal dan zie je het volgende:
-Als je van binnen naar buiten kijkt dan neem je de wereld door elk facet anders waar.
-Als je van buiten naar binnen kijkt zie je elke keer hetzelfde pure hart van het kristal.

Met het verdiepen in de verschillende archetypen kunnen we verschillende aspecten van onszelf ontdekken. We kunnen ontdekken hoe we over onszelf denken, welke indruk we op de wereld willen maken, en het belangrijkste:
Wat is dat pure hart van het kristal dat door elk facet heen te zien is?kleine kristallen

13-17 maart 2015

19-23 juni

18-22 september

11-15 december
De Mystieke leergang 2015 bestaat uit 4 blokken van vier dagen.

Opgave en informatie: Alandi Retreat Site.

Alandi Opleiding

header

2e jaar

Opleiding Alandi

“Werken vanuit hoge afstemming”

2015

 

  Hoe bereik je die hoge afstemming?
  Hoe werk je vanuit die afstemming?
  How behoud je die afstemming?
  Hoe herken je of je afgestemd bent of niet?

In het vervolg van de opleiding (het tweede jaar) gaat het erom een homo universalis te worden.( Universele mens)
In dit jaar ga je oefenen met de grote verbanden zien tussen alles.
Aan de hand van verschillende praktische impulsen ga je leren hoe je de hogere energieën kan laten indalen in de
stof en zo iets op de wereld neerzetten wat geladen is met deze energie.
Een wereld van mogelijkheden ligt voor je open !

In het eerste jaar hebben we geleerd hoe je de hogere energie in je leven en je werk werkzaam kan laten zijn. In dit tweede jaar gaan we oefenen met het contact maken met die hoge energieën tijdens verschillende situaties en hoe we dan contact kunnen blijven houden.
Het is de bedoeling dat het werken vanuit de afstemming
een tweede natuur gaat worden.

1) Blok 1: 13 t/m 17 maart 2015

Afstemmen

We gaan het oude gezegde: “Bezint eer ge begint” nieuw leven inblazen. We gaan voor alles wat we doen eerst afstemmen . En dan pas vanuit de afstemming in de actie. Het spreekwoord wordt tegenwoordig begrepen als “Denk na voor je iets doet”. Maar bezinnen is juist het naar binnen
gaan, je zintuigen even uit de buitenwereld terugtrekken en je afstemmen op de hoge energieën.

2) Blok 2: 19 t/m 23 juni 2015

Meestromen en Belangeloosheid

– Meestromen
Als je afgestemd bent stroom dan mee met wat er is en met je innerlijke impulsen. Meestromen vraagt om een loslaten van het oude. Besef dat elk moment nieuw is, dat elke situatie anders is. En elk moment en elke situatie vraagt ook om z´n eigen unieke aanpak.

-Belangeloosheid
In het herscheppen van de wereld, in het herscheppen van je omgeving, heb je het beste voor met de wereld en met jezelf. Handel nooit vanuit je kleine (of grote) eigenbelangen. Vraag van binnen altijd dat mag gebeuren wat voor iedereen goed is. Het wordt op die manier een terugbrengen van alles naar de oorspronkelijke bedoeling, de oorspronkelijke blauwprint.
Want als je afgestemd bent komt alles wat je doet overeen met de oorspronkelijke bedoeling.

3) Blok 3: 18 t/m 22 september

Gebruik wat je ter beschikking hebt.

Maak gebruik van de vaardigheden die je geleerd hebt. alles kan een drager zijn voor een energieoverdracht. Als je in de afstemming bent zul je zien dat wat je nodig hebt in je omgeving aanwezig is. Als je niet in de afstemming bent zijn er zoveel hulpmiddelen die je kunnen helpen om toch in de afstemming te komen. Het is dus belangrijk om te herkennen of je afgestemd bent.
Zorg op momenten dat je afgestemd bent voor hulpmiddelen om je af te stemmen. Zodat ze je ter beschikking staan op het moment dat je ze nodig hebt.

4) Blok4: 11 t/m 15 december

Vertrouwen

Een heel bijzonder onderwerp, wat vaak niet goed begrepen of gebruikt word. Het op de juiste manier omgaan met vertrouwen. Vertrouw dat als je afgestemd bent, je de juiste handelingen zult doen, de juiste woorden zult zeggen. Maar vertrouwen komt niet in plaats van afstemmen.
Gebruik vertrouwen niet om de verantwoordelijkheid van je eigen leven van je af te schuiven

Voor mensen die het éérste jaar van de opleiding hebben gedaan en voor mensen die het éérste en het tweede jaar hebben gedaan.

Opleiding Docent Ganesh Muziek

Een opleiding in zelf bespelen en lesgeven op Ganesh Instrumenten en het geven van muziekworkshops op deze instrumenten

 

ganesh_instrumentenMicha Stemerding bouwt nu al ruim 20 jaar instrumenten en heeft in die tijd ook talloze muziekworkshops gegeven.
Hij heeft daarbij een eigen stijl ontwikkeld en een manier van werken
waarbij mensen zich veilig voelen om muziek te maken en van alles over zichzelf te ontdekken . Micha is nu bereid een kleine groep mensen op te leiden tot docent Ganesh Muziek. (max 12 mensen) Er rekening mee houden dat ieder daar weer een eigen vorm in zal vinden die bij hem of haar past.

 

 

Aan het eind van deze opleiding kun je:

 • alle Ganesh instrumenten bespelen
 • Instructies aan anderen geven hoe ze de instrumenten kunnen bespelenganesh_muziek7
 • Instrumenten stemmen en snaren vervangen
 • zelf workshops geven met de Ganesh instrumenten
 • muzikale begeleiding bieden aan Yogalessen, meditatie etc.

 

De klanken van de Ganesh instrumenten hebben een helende en harmoniserende werking.
In de Ganesh Muziek kom je tot een innerlijke rust. En vergroot je je zelfvertrouwen. Je kunt ontdekken hoe jij in het leven staat, hoe je reageert op verschillende situaties en hoe je dat, waar nodig, kunt veranderen. Je ontdekt je sterke eigenschappen en kunt zwakke kanten van jezelf omzetten in sterke kanten.

In het samenspelen worden groepsprocessen duidelijk en wordt de onderlinge afstemming vergroot.

 

De opleiding zal bestaan uit twee jaartrajecten.

kosten 1075,- per jaar

Het éérste jaar bestaat uit 4 weekenden:

14 t/m 16 nov. 2014
6 t/m 8 febr. 2015
8 t/m 10 mei 2015
11 t/m13 sept 2015
Begeleiding: Micha Stemerding.

Alandi Mystieke Leergang 2015-2

volmaakt kristal

HET VOLMAAKT KRISTAL

kristal

Een mystieke leergang om te leren leven en werken vanuit Hoge Afstemming.

4 blokken van 4 dagen in 2015

Mijn hart verlangt intens,
naar de dierbare Vriend.
Mijn hart is een juweel
welke niet gezet is
in een band van zilver.

Wanneer de naamloze aan mij verschijnt,
ontvouwen zich de vleugels
van tienduizend facetten
van mijn wezen.

Als ik het goddelijk domein betreed
begint mijn lamp te stralen
met een liefelijk licht,
al lopend
door de straten van de wereld.

Hafiz

Een kristal heeft vele facetten, zo hebben wij ook vele eigenschappen in ons verenigd. Deze eigenschappen kunnen we duidelijker maken door gebruik te maken van archetypische persoonlijkheden. Dat zijn karaktereigenschappen die iedereen bezit. Sommige overduidelijk en andere latent.

Als je je verdiept in één van de facetten van het kristal dan zie je het volgende:
-Als je van binnen naar buiten kijkt dan neem je de wereld door elk facet anders waar.
-Als je van buiten naar binnen kijkt zie je elke keer hetzelfde pure hart van het kristal.

Met het verdiepen in de verschillende archetypen kunnen we verschillende aspecten van onszelf ontdekken. We kunnen ontdekken hoe we over onszelf denken, welke indruk we op de wereld willen maken, en het belangrijkste:
Wat is dat pure hart van het kristal dat door elk facet heen te zien is?kleine kristallen

13-17 maart 2015

19-23 juni

18-22 september

11-15 december
De Mystieke leergang 2015 bestaat uit 4 blokken van vier dagen.

 

Opgave en informatie: Alandi Retreat Site.