Welkom

Ik ben innerlijk onrustig als ik mijn gewend verstek verlaten moet;
ik vergeet dat het oude in het nieuwe huist en dat daar ook Uw thuis is.
Gij hebt mij doen kennen door vrienden die mij onbekend zijn.
Gij hebt mij een zetel gegeven in vreemde huizen.
Gij hebt het verwijderde nabij gebracht en
van de vreemdeling een broeder gemaakt.
Door geboorte en dood,
in deze wereld of in andere,
waar Gij mij ook voert,
daar zijt Gij het, Gij, Dezelfde,
de enige metgezel van mijn oneindige leven,
die steeds mijn hart met vreugdebanden aan het ongewone bindt.
Voor wie U kent is er niemand vreemd en geen deur gesloten.
O verhoor mijn bede,
Dat ik nooit de zegen moge derven van de aanraking des Enen in het spel der velen!

Rabindranath Tagore

Zoals in dit gedicht al aangegeven, het is tijd om ons gewend verstek te verlaten:

Alandi is nu een onderdeel van Ganesh Musical Instruments

de programma’s zullen vanaf nu op verschillende plekken plaatsvinden.

Voor de Instrumenten hebben we een pand gevonden in Tilburg.

we zijn bereikbaar via  06- 177 99 627

en ons e-mail adressen alandi&alandi.org   en ganesh&ganesh.nl

we hebben hier het @ tekentje even vervangen door  het & teken anders worden we overstroomd met spams van spamrobots.

Onze locatie in Tilburg is intussen geopend , .  Misschien kun je eens op onze Instrumenten website www.ganesh.nl kijken (en luisteren).

Hartelijke Groet

Jaan en Micha

Heb je al eens op de volgende website gekeken ?   https://ganesh.nl/