Welkom

 

Ik ben innerlijk onrustig als ik mijn gewend verstek verlaten moet;
ik vergeet dat het oude in het nieuwe huist en dat daar ook Uw thuis is.
Gij hebt mij doen kennen door vrienden die mij onbekend zijn.
Gij hebt mij een zetel gegeven in vreemde huizen.
Gij hebt het verwijderde nabij gebracht en
van de vreemdeling een broeder gemaakt.
Door geboorte en dood,
in deze wereld of in andere,
waar Gij mij ook voert,
daar zijt Gij het, Gij, Dezelfde,
de enige metgezel van mijn oneindige leven,
die steeds mijn hart met vreugdebanden aan het ongewone bindt.
Voor wie U kent is er niemand vreemd en geen deur gesloten.
O verhoor mijn bede,
Dat ik nooit de zegen moge derven van de aanraking des Enen in het spel der velen!

Rabindranath Tagore

  Alandi vanaf september