Welkom

 

Ik ben innerlijk onrustig als ik mijn gewend verstek verlaten moet;
ik vergeet dat het oude in het nieuwe huist en dat daar ook Uw thuis is.
Gij hebt mij doen kennen door vrienden die mij onbekend zijn.
Gij hebt mij een zetel gegeven in vreemde huizen.
Gij hebt het verwijderde nabij gebracht en
van de vreemdeling een broeder gemaakt.
Door geboorte en dood,
in deze wereld of in andere,
waar Gij mij ook voert,
daar zijt Gij het, Gij, Dezelfde,
de enige metgezel van mijn oneindige leven,
die steeds mijn hart met vreugdebanden aan het ongewone bindt.
Voor wie U kent is er niemand vreemd en geen deur gesloten.
O verhoor mijn bede,
Dat ik nooit de zegen moge derven van de aanraking des Enen in het spel der velen!

Rabindranath Tagore

Zoals in dit gedicht al aangegeven, het is tijd om ons gewend verstek te verlaten:  we gaan verhuizen ‘Alandi gaat op zoek naar een andere plek.

Zodra we weten waarheen we gaan zullen we dit laten weten. intussen kun je misschien eens op onze Instrumenten website www.ganesh.nl kijken (en luisteren).

Hartelijke Groet

Jaan en Micha

Heb je al eens op de volgende website gekeken ?   http://ganesh.nl/