volmaakt kristal

HET VOLMAAKT KRISTAL

kristal

Een mystieke leergang om te leren leven en werken vanuit Hoge Afstemming.

4 blokken van 4 dagen in 2015

Mijn hart verlangt intens,
naar de dierbare Vriend.
Mijn hart is een juweel
welke niet gezet is
in een band van zilver.

Wanneer de naamloze aan mij verschijnt,
ontvouwen zich de vleugels
van tienduizend facetten
van mijn wezen.

Als ik het goddelijk domein betreed
begint mijn lamp te stralen
met een liefelijk licht,
al lopend
door de straten van de wereld.

Hafiz

Een kristal heeft vele facetten, zo hebben wij ook vele eigenschappen in ons verenigd. Deze eigenschappen kunnen we duidelijker maken door gebruik te maken van archetypische persoonlijkheden. Dat zijn karaktereigenschappen die iedereen bezit. Sommige overduidelijk en andere latent.

Als je je verdiept in één van de facetten van het kristal dan zie je het volgende:
-Als je van binnen naar buiten kijkt dan neem je de wereld door elk facet anders waar.
-Als je van buiten naar binnen kijkt zie je elke keer hetzelfde pure hart van het kristal.

Met het verdiepen in de verschillende archetypen kunnen we verschillende aspecten van onszelf ontdekken. We kunnen ontdekken hoe we over onszelf denken, welke indruk we op de wereld willen maken, en het belangrijkste:
Wat is dat pure hart van het kristal dat door elk facet heen te zien is?kleine kristallen

13-17 maart 2015

19-23 juni

18-22 september

11-15 december
De Mystieke leergang 2015 bestaat uit 4 blokken van vier dagen.

 

Opgave en informatie: Alandi Retreat Site.